3 Eylül 2015 Perşembe

PORTFOLYO SUNUMUMerhaba :)

Yeni okul öncesi eğitim sistemiyle birlikte daha çok adını duymaya başladık. Yeni sistemden önce yapılmıyor muydu? Yapılıyordu tabiki ama çok belirgin değildi. Peki portfolyo sunumunu tam anlamıyla biliyor muyuz?

****Portfolyolar, çocuk hakkında genel bir değerlendirme yapabilmek için çok sayıdaki ve çok çeşitli alanlardaki gelişimsel ürünleri ve sonuçları içeren çocuğa ait özgeçmişim dosyasıdır. Çocuğun belli bir zaman periyodu içindeki gelişimsel durumuna ait özellikleri ve değişimleri yansıtan çok boyutlu gelişim dosyasıdır. Çocukların gelişimlerinin, ilerlemelerinin, öğrenmelerinin belgelenmesi
esastır. 
****Portfolyonun en önemli özelliği, belli bir amaca yönelik olarak hazırlanması ve sistematik olmasıdır.
****Portfolyo çocuğun kendi kendini değerlendirmesinde yardımcı olan bilinçli seçimlerin bir araya getirilmesinden oluşur. Aksi taktirde portfolyo gerçek anlamını içermez, hedefine ulaşamaz ve bir faaliyet yığını olmaktan öteye gidemez. 
****Portfolyo, bazı hatalı uygulamalarda olduğu gibi, sadece çocuğun yıl içinde yaptığı sanat çalışmalarının toplandığı bir faaliyet dosyası değildir.
***Portfolyo, çocuğun bireysel bir çalışması gibi görünse de aslında öğrenme sürecinin bir yansımasıdır ve çocuğun öğretmeniyle, arkadaşlarıyla ve ailesiyle etkileşimlerinin, paylaşımlarının da somut örneklerini yansıtır. Bu nedenle portfolyo çocuğun kişisel gelişiminin sosyal boyutunu da gösterir. Özellikle portfolyonun sunulma aşaması, üst düzey zihinsel, sosyal becerileri ve dil
becerisini gerektirir. 
***Etkili bir portfolyo, sadece çocuğa ait bilgileri içermez. 
****Portfolyo, çocuğun etkileşimde bulunduğu öğretmeni, anne-babası ve arkadaşlarıyla ilgili dokümanları da kapsamalıdır.
****Aşağıda, etkili bir portfolyoda bulunması beklenen bilgilere ve dokümanlara örnekler verilmiştir:
a) Aileye ait bilgi formları,
b) Öğretmenin çeşitli durum ve zamanlarda topladığı gözlem bilgileri,
c) Çocuğa ve aileye ait anekdotlar,
ç) Standart test ve gelişimsel kontrol listelerinin sonuçları,
d) Öğretmenin çocukla ilgili kısa ve uzun vadedeki planları,
e) Çocuğa ait kişisel bilgiler,
f) Fotoğraflar,
ğ) Çocuğun seçtiği sanat çalışmaları,
h) Çocuğun sorduğu sorular, bazı sorulara verdiği ilginç cevaplar,
j)Projeler,

****Portfolyo sunumu genellikle 1. Dönem ve 2. Dönem sonu yapılır. Sunum öncesi velilere göndermiş olduğum yazı örneği; 

SAYIN VELİ; 

Okulumuzda çocuklarımızın dönem boyunca yaptıkları etkinlikler konusunda sizlerle paylaşımda bulunarak sizlere etkinliklerini anlatacakları Portfolyo günlerine tüm velilerimizi bekliyoruz.

****Bu şekilde küçük bilgilendirici bir yazı ve hangi gün ve saatte gelecekleri hakkında not göndermiştim. 

****Yararlı olması ümidiyle, SEVGİLER.****
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder