10 Eylül 2015 Perşembe

SCAMPER TEKNİĞİ VE TESTİ


SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip, geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Michalko ya göre Scamperın felsefesi Her fikir, varolan başka bir fikirden doğar.

SCAMPER anlamı olmayan bir sözcük. İngilizce 7 tane kelimenin ilk harflerinden oluşmuş bir akrostiştir.
Substitude= Yer değiştirme
Combine= Birleştirme
Adapt= Uyarlama
Modify, Minify, magnify= Değiştirme, küçültme, büyütme
Put to other uses= Diğer kullanışlarının yerine koyma
Eliminate= Çıkarmak, yok etmek
Reverse, Rearrange= Tersine çevirme ve yeniden düzenleme

SUBSTİTUDE Yer Değiştirme: Bu aşamada nesneyi başka bir şeyin yerine koyma çalışması yapılır. Örneğin : Elbise askısı yerine başka ne kullanılabilinir? ( ağaç dalı, anten, tahta parçası vb. )
COMBİNE Birleştirme: Bu aşamada farklı düşünceler ve öğeler bir araya getirilir ve birleştirilir. Örneğin : Elbise askısı ile neyi birleştirirsek daha gelişmiş bir askı elde ederiz? ( kirlilik ölçer bir aletle )
ADAPT Uyarlama: Bu aşamada nesnenin bir amaca ya da duruma uyum sağlaması için üzerinde düzeltme yapılır. Örneğin: Elbise askısına asılan giysinin çabuk kuruması için ne yapılabilinir? (askı suyu emen bir materyalden yapılabilinir.)
MODİFY, MİNİFY, MAGNİFY Değiştirme, Küçültme, Büyültme: Bu aşamada nesnenin orijinal örneğini alıp formunu değiştirmek için genişletme,şeklini ya da niteliğini büyütme,küçültme,hafifleştirme, yavaşlatma gibi düzenlemeler yapılır. Örneğin : Elbise askısı daha büyük ve güçlü yapılırsa ne olur? ( battaniye ve yatak örtülerini taşıyabilir.)
PUT TO OTHER USES Diğer Kullanımların Yerine Koyma: Amacını Değiştirme Bu aşamada çocuktan nesneyi farklı amaçlar için kullanması istenir. Örneğin: Elbise askısını başka hangi amaçla kullanabiliriz? ( şekli değiştirerek anten olarak kullanılabilinir.)
ELİMİNATE Yok Etme, Çıkarma: Bu aşamada çocuktan bir nesnenin nesnenin bir özelliğinin tümünü ya da bir bölümünü atmasını istenir. Örneğin: Elbise askısından neleri çıkarabiliriz? ( Pantolon asılma bölümünü )
REVERSE, REAARANGE Tersine Çevirme ya da Yeniden Düzenleme: Bu aşamada çocuktan nesnenin sahip olduğu şekilden farklı olarak düşünmesi istenir. Örneğin : Elbise askıları nasıl tasarlanabilinir? ( altına başka askıların asılabileceği bir kanca eklenerek giysi merdiveni oluşturabilinir. )

SCAMPER TESTİ – 1 -
(Birlikte Öğrenme Tekniği)
Okulöncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır.
SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.
SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar.
SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunun dışında öykü, masal ya da şiirlerde kullanılabilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur.
Sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı bir şekilde onun düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Bu sorular çocukların yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.


UYGULAMA SORULARINA ÖRNEKLER

1-Ormanda yaşayan bir hayvan olsaydın, hangi hayvan olmak isterdin? Niçin? 

2-Yanardağlar niçin patlar? 

3-Şu anda en çok yapmak istediğin şey nedir? 

4-Başka birisi olabilseydin, kimin yerine geçmek isterdin? Neden? 
5-Görünmez olsaydın neler yapardın? 

6-Öğretmen olsan sınıfı rahatsız eden çocuğa nasıl davranırdın? Neler yapardın? 

7-Bütün arabalar kırmızı renk olsa ne olurdu?

8-Makas çok ağır olsaydı ne olurdu?

9-Uzaylı biri şemsiye yapsa nasıl yapardı?

10-Şemsiyen olmasa yağmur yağdığında yerine ne kullanılabilirdi?


******Ayakkabı ile ilgili SCAMPER tekniğini kullanarak üretilen sorular:
Ayakkabı yerine başka ne kullanılabilinir?
Komik görünümlü bir ayakkabı elde etmek için ne yaparsın?
Ayakkabınız size büyük geldiğinde ne olur?
Ayakkabından hangi parçasını alabiliriz? Ne olur? Ayakkabıları değişik olarak nasıl tasarlayabiliriz?
Ayakkabımızı giymek dışında başka hangi amaçlar için kullanabiliriz?
Ayakkabın konuşsa sana ne der?
3 Eylül 2015 Perşembe

PORTFOLYO SUNUMUMerhaba :)

Yeni okul öncesi eğitim sistemiyle birlikte daha çok adını duymaya başladık. Yeni sistemden önce yapılmıyor muydu? Yapılıyordu tabiki ama çok belirgin değildi. Peki portfolyo sunumunu tam anlamıyla biliyor muyuz?

****Portfolyolar, çocuk hakkında genel bir değerlendirme yapabilmek için çok sayıdaki ve çok çeşitli alanlardaki gelişimsel ürünleri ve sonuçları içeren çocuğa ait özgeçmişim dosyasıdır. Çocuğun belli bir zaman periyodu içindeki gelişimsel durumuna ait özellikleri ve değişimleri yansıtan çok boyutlu gelişim dosyasıdır. Çocukların gelişimlerinin, ilerlemelerinin, öğrenmelerinin belgelenmesi
esastır. 
****Portfolyonun en önemli özelliği, belli bir amaca yönelik olarak hazırlanması ve sistematik olmasıdır.
****Portfolyo çocuğun kendi kendini değerlendirmesinde yardımcı olan bilinçli seçimlerin bir araya getirilmesinden oluşur. Aksi taktirde portfolyo gerçek anlamını içermez, hedefine ulaşamaz ve bir faaliyet yığını olmaktan öteye gidemez. 
****Portfolyo, bazı hatalı uygulamalarda olduğu gibi, sadece çocuğun yıl içinde yaptığı sanat çalışmalarının toplandığı bir faaliyet dosyası değildir.
***Portfolyo, çocuğun bireysel bir çalışması gibi görünse de aslında öğrenme sürecinin bir yansımasıdır ve çocuğun öğretmeniyle, arkadaşlarıyla ve ailesiyle etkileşimlerinin, paylaşımlarının da somut örneklerini yansıtır. Bu nedenle portfolyo çocuğun kişisel gelişiminin sosyal boyutunu da gösterir. Özellikle portfolyonun sunulma aşaması, üst düzey zihinsel, sosyal becerileri ve dil
becerisini gerektirir. 
***Etkili bir portfolyo, sadece çocuğa ait bilgileri içermez. 
****Portfolyo, çocuğun etkileşimde bulunduğu öğretmeni, anne-babası ve arkadaşlarıyla ilgili dokümanları da kapsamalıdır.
****Aşağıda, etkili bir portfolyoda bulunması beklenen bilgilere ve dokümanlara örnekler verilmiştir:
a) Aileye ait bilgi formları,
b) Öğretmenin çeşitli durum ve zamanlarda topladığı gözlem bilgileri,
c) Çocuğa ve aileye ait anekdotlar,
ç) Standart test ve gelişimsel kontrol listelerinin sonuçları,
d) Öğretmenin çocukla ilgili kısa ve uzun vadedeki planları,
e) Çocuğa ait kişisel bilgiler,
f) Fotoğraflar,
ğ) Çocuğun seçtiği sanat çalışmaları,
h) Çocuğun sorduğu sorular, bazı sorulara verdiği ilginç cevaplar,
j)Projeler,

****Portfolyo sunumu genellikle 1. Dönem ve 2. Dönem sonu yapılır. Sunum öncesi velilere göndermiş olduğum yazı örneği; 

SAYIN VELİ; 

Okulumuzda çocuklarımızın dönem boyunca yaptıkları etkinlikler konusunda sizlerle paylaşımda bulunarak sizlere etkinliklerini anlatacakları Portfolyo günlerine tüm velilerimizi bekliyoruz.

****Bu şekilde küçük bilgilendirici bir yazı ve hangi gün ve saatte gelecekleri hakkında not göndermiştim. 

****Yararlı olması ümidiyle, SEVGİLER.****