19 Ağustos 2015 Çarşamba

Değerler Eğitimi 'ATATÜRKÇÜLÜK'


**** Değerler Eğitimi çalışmalarına farklı bir örnek :) Aşağıda paylaştığım Değerler Eğitimi Raporudur.
Konu:Atatürkçülük
Etkinlik Çeşidi: Türkçe, Sanat ve Fen Etkinliği( Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
Amaç: Çocukların Atatürk’e olan sevgilerinin pekiştirilmesiyle birlikte, ‘Atatürkçülük’ kavramının somutlaştırılarak kazandırılması.
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ:
Dil Gelişimi:
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.)
Sosyal Duygusal Gelişim:
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerde ifade eder.)
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

Öğrenme Süreci:
  • Çocuklara ‘Sihirli Fasulye’ hikayesi anlatılır. Ardından her çocuğa kale ve bulut kalıpları kesmeleri için dağıtılır. Çocuklar materyalleri keserler ve kalenin altına bulut gelecek şekilde yapıştırırlar.Bulutların üzerine pamuk yapıştırılır. Son olarak pipet kaleye zımbalanır. Aile katılımı şeklinde yapılan bu çalışmada veli, bardaklara fasulye ekmede çocuklara yardımcı olur. Fasulyeler ekilir, pipette bardağın kenarına saplanır.
  • Öğretmen, hikayede fasulyenin büyümesi için sihirli kelimenin  ‘Atatürkçülük’  fasulyeye her gün söylenmesi gerektiğini anlatır. Her gün sihirli kelime söylenirse,  fasulye, Atatürk’e olan sevgimizi öğrenir ve bulutlara kadar ulaşır.

Değerlendirme: Etkinlik başarıyla tamamlandı.Çocuklar istekle ve heyecanla etkinliğe katılım gösterdiler. Etkinlik sırasında herhangi bir problem yaşanmadı. Çocukların gün içerisinde fasulyelerine sihirli kelimeyi fısıldadıkları gözlendi.

**** Fasulyeleri ekme fikrini instagram'dan teacheralla isimli kullanıcıdan esinlenmiştim.

Sevgiler.......

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder